10 min karte

CILJ

Zapomniti si čim več različnih paketov 52 igralnih kart.

ČAS POMNJENJA

10 minut

ČAS SPOMINJANJA

15 minut

IZVEDBA

1. Tekmovalec dobi poljubno število (določi ga sam) različnih paketov 52 igralnih kart.

2. Tekmovalec poda število zapomnjenih paketov in sporoči tudi, če si je zadnji paket zapomnil le delno ali v celoti.

3. Karte lahko pogleduje večkrat in več krat sočasno.

4. Paketi morajo biti zaporedno oštevilčeni in povezani s trakom. Smiselno je, da se označi tudi vrstni red pomnjenja (od zgoraj navzdol ali obratno). To se lahko označi med samim pomnjenjem ali takoj za tem.

POLA ZA ODGOVARJANJE

  1. Tekmovalci morajo na polo zapisati vrstni red vsakega paketa, da je jasno razvidna vrednost (npr. A, 2, 3, .., J, Q, K) in vrsta (♣♦♥♠/C,D,H,S) za vsako karto v paketu.
  2. Tekmovalci morajo jasno sporočiti, na kateri paket se nanaša seznam kart.

TOČKOVANJE

1. Tekmovalec dobi 52 točk za vsak pravilno zapomnjen paket kart.

2. Če je v paketu ena napaka, dobi 26 točk.

3. Velja samo za zadnji paket. Če je nepopoln (npr. tekmovalec si zapomni samo prvih 38 kart) in če je vrstni red teh kart pravilen, je število dobljenih točk enako število pravilno zapomnjenih kart (v tem primeru torej 38).

4. Če je zadnji paket nepopoln in je v njem ena napaka, se število točk zapomnjenih kart (npr. 38) razpolovi (torej 19). 

5. Z dvema ali več napakami v zadnjem paketu tekmovalec ne dobi točk.

6. Zmaga tekmovalec z najvišjim številom točk.

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..