Naključne besede

IME DISCIPLINE

NAKLJUČNE BESEDE

CILJ

Zapomniti si in se spomniti čim več naključnih besed.

ČAS POMNJENJA

5 minut (5 minut *)

ČAS PODAJANJA

15 minut (10 minut *)

VPRAŠALNIK

 1. Seznam splošno znanih besed, zapisanih v stolpcih po 20 (10*) besed in s 5 stolpci na stran. Predvidena je ena strani besed (100 oz. 50* besed). (Za kategorijo otroci je zapisanih 10 besed na stolpec oz. skupaj
  50 besed)
 2. Tekmovalci morajo začeti pri prvi besedi prvega stolpca in si zapomniti čim več besed po vrstnem redu.

POLE ZA ODGOVARJANJE

 1. Tekmovalci si smejo zapisati seznam besed na predvidene pole za odgovarjanje.
 2. Če tekmovalec želi uporabljati svoje pole za odgovarjanje, mora to odobriti sodnik pred tekmovanjem.
 3. Vsaka beseda mora biti jasno oštevilčena, prav tako mora biti jasno označen začetek in konec vsakega stolpca.

TOČKOVANJE

 1. Točka se podeli za vsako besedo v dokončanem stolpcu, kjer je vseh 20 besed (10*) pravilno črkovanih.
 2. Ena napaka (vključujoč manjkajoče/izpuščene besede) v stolpcu 20 podanih besed pomeni rezultat 10 točk za ta stolpec (20/2).
 3. Dve ali več napak (vključujoč manjkajoče/izpuščene besede) v stolpcu 20 podanih besed pomeni 0 točk za ta stolpec.
 4. Tekmovalec lahko uporablja velike tiskane črke ali male pisane črke.
 5. Velja samo za zadnji stolpec. Če je zadnji stolpec delno dokončan, se podeli ena točka za vsako besedo, če so vse podane besede pravilno črkovane. Ena napaka (vključujoč manjkajoče/izpuščene besede) v delno dokončanem stolpcu pomeni, da bo število točk enako polovičnemu številu pravilno zabeleženih besed. Dve ali več napak (vključujoč manjkajoče/izpuščene besede) pomeni nič (0) točk za ta stolpec.
 6. *Če si je tekmovalec besedo pravilno zapomnil, ampak jo je narobe črkoval, za to besedo ne dobi nobene točke. Tej napaki navkljub se ostale besede v tem stolpcu upoštevajo. Če nekdo npr. napiše »rimet« namesto »ritem«, za to besedo ne dobi točke. Če pa so vse ostale besede v tem stolpcu pravilno zapisane, bo končni rezultat 19 točk. (torej 20 možnih točk, minus ena napaka).
 7. Če se v enem stolpcu pojavi napaka pri črkovanju, tekmovalec pa še pozabi katero besedo, se točke dodelijo tako, da se maksimalno število točk, podeljeno za ta stolpec, prepolovi in se odšteje točka za narobe črkovano besedo. (npr.: če je doseženih točk 20, deljeno z 2 pomeni 10 točk, minus 1 je 9).
 8. Točke za vsako vrstico se seštejejo. Če tekmovalec doseže ne celo število točk, se rezultat zaokroži navzgor (npr. 72,5 točk -> 73 točk).
 9.  V primeru tesnih točk za zmago, se zmagovalec določi glede na število dodatnih stolpcev, ki si jih je tekmovalec skušal zapomniti, za katerega pa je dobil 0 (nič) točk. Za vsako pravilno postavljeno besedo se dodeli ena odločilna točka. Tekmovalec z več odločilnimi točkami je zmagovalec.

*To pravilo se je uvedlo, da bi zmanjšali zaplete, do katerih lahko pride zaradi dvoumnosti pri črkovanju, napak pri prevodu, disleksije in omejitev pri tujcih itd.

 

 

 * Velja za ŠOLSKA TEKMOVANJA

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..