Enourna števila

IME DISCIPLINE

ENOURNA ŠTEVILA

CILJ

Zapomniti si čim več naključnih števil (1,3,5,8,2,5, itd) in se jih brez napak spomniti.

ČAS POMNJENJA

60 minut

ČAS SPOMINJANJA

120 minut

VPRAŠALNIK

 1. Računalniško obdelana števila so predstavljena v vrsticah po 40 številk s 25 vrsticami na eno stran.
 2. Tekmovalci dobijo 4000 številk (4 liste), čeprav je mogoče dobiti tudi več listov. O tem je treba najmanj en mesec pred tekmovanjem obvestiti sodnika.

POLE ZA ODGOVARJANJE

 1. Tekmovalci smejo uporabljati predložene pole.
 2. Če tekmovalec želi uporabljati svoje pole za odgovarjanje, mora to odobriti sodnik pred tekmovanjem.
 3. Tekmovalci morajo pisati števila v vrstice po 40 številk. Jasno mora biti označeno, kako se vrstice navezujejo na vrstice na vprašalniku (manjkajoče vrstice morajo biti jasno označene).

TOČKOVANJE

 1. 40 točk se podeli za vsako dokončano vrstico, kjer so številke pravilno zabeležene po vrsti.
 2. Za vsako popolno vrstico 40 številk, ki ima samo 1 napako (vključujoč manjkajočo številko), se podeli 20 točk.
 3. Za vsako popolno vrstico 40 številk, ki ima 2 ali več napaki (vključujoč manjkajočo številko), se podeli 0 točk.
 4. Samo za zadnjo vrstico. Če je zadnja vrstica nepopolna (npr. zapisanih je bilo samo prvih 29 številk) in so vse številke zapisane pravilno, je število podeljenih točk enako številu pravilno zapisanih številk (v tem primeru 29).
 5. Če je zadnja vrstica nepopolna in vsebuje samo eno napako (vključujoč manjkajočo številko), je število točk, ki jih prejme tekmovalec, enako polovici podanih števil. (za neparno število se število točk zaokroži navzgor. Npr. za 29 številk in eno napako bi tekmovalec prejel 29/2, zaokroženo navzgor, kar je enako 15.
 6. Za dve ali več napak v zadnji vrstici (vključujoč manjkajočo številko), se podeli 0 (nič) točk za zadnjo vrstico.
 1. V primeru tesnih točk za zmago, se zmagovalec določi glede na število dodatnih vrstic, ki si jih je tekmovalec skušal zapomniti, za katere pa je dobil 0 (nič) točk. Za vsako pravilno postavljeno število se dodeli 1 (ena) odločilna točka. Tekmovalec z več odločilnimi točkami je zmagovalec.

 

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..